Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

‘ಸೆರಾ ಕೇರ್’ ಹಾಂಚಿ ವ್ಯಾಯಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ್ – ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

By March 7, 2023News

( ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ )

kallianpurdotcom : 07/03/2023
ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್: ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೋಲೈಕೆ ಆಯೋಗ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರ ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ವ್ಯಾಯಮ್ ಚಿಕಿಸ್ತಾ ಶಿಬಿರ್’ ಟ್ರೈ ಸೆಂಟಿನರಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ . ಪ್ರಸಿದ್ ಉಡುಪಿ ‘ಸೆರಾ ಕೇರ್’ ಹಾಂಚಿ ಪರಿಣಿತ್ ಸಿಬಂದಿ  ಯೇವುನ್  ಚಿಕಿತ್ಸ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ . ಹಿ ವ್ಯಾಯಮ್  ಚಿಕಿತ್ಸ, ಸಬಾರ್ ತರಹಚಿ  ಯಂತ್ರ ದ್ವಾರಿ, ತಶೆಂಸ್ ಸ್ಟಿಮರ್ ಆನಿ ಶೇಕ್ ದಿವುನ್, ಪಾಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಲ್ಸ್ ಆಶೆ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚೆ   ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತೆಲೆ. ಹಾಂತು ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸನ್ತ್ ಪುರತೋ ಫಾಯ್ಧೋ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ , ತಾಣಿ ಉಡುಪಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಯಾಯಮ್  ಕೇಂದ್ರ್ಯಾಂತ್ ನೋಂದಣಿ  ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ  ದಿಲಾ .
ಸಂಪರ್ಕ್ :  9148159982 ಅಶ್ವಿನಿ

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.