Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

Articles

Articles

ಆದ್ಲಿ ಕಾಜಾರಾಂ…..

kallianpurdotcom: 9741001849 ವಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹುನ್ ಬರಯ್ತಾ -ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್… ಆದ್ಲಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಹಾಂತು ವೋರ್ ಮುಣ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ವೊ ಬೆಂಡಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೇತೊಲೊ.…
kallianpur
February 21, 2024
Articles

ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್–ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್.

kallianpurdotcom : 02/04/2023 ವಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹುನ್ ಬರಯ್ತಾ -ಜೊಸೆಫ್ ಡೆಸಾ, ಮಿಲಾರ್  'ಎ'   ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್, ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ಚಾ ದರ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ‌ರ್…
kallianpur
April 2, 2023
Articles

ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಕ್ಸ್ ಇಮಾಜ್

kallianpurdotcom : 29/03/23  ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್... ಹೀ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಕ್ಸ್ ಇಮಾಜ್ 1950 ಇಸ್ವೆನ್ತ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ವೋಟ್ ಆನಿ ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಮೊಧೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈಧಾನಾರ್…
kallianpur
March 29, 2023
Articles

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಕೆದ್ನಾ ಜಾಲೆಂ?

kallianpurdotcom : 26/03/23 ಡಾ.ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊ? ಕ್ರಿ.ಶ ೧೦೦ (100) ವರ‍್ಸಾಂ ಬಿತಾರ್ ಅಪೊಸ್ತಾಲ್ ಸಾಂ ತೋಮಾಸಾನ್…
kallianpur
March 26, 2023
Articles

ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗೆರ್ಜೆಂತ್ ಮುಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಣಾರ್ – ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

ಮುಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಣಾರ್  ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮುಣ್ತಾನಸ್ ಏಕ್ ಉರ್ಬಾಶಿ ಜಾವುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕರೆಜ್ಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಯ್ತಾರಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟ್ಯಾಂಚೆ ದ್ರಶ್ಯ್ ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಮ್ಮ್ಚೊ…
kallianpur
February 23, 2023
Articles

ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ – ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,  ಬೊಲ್ಕಂವೆ  ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮುಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಗೇರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊನ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ವರಾಂಡರಾಚೆರ್(ಬಾಲ್ಕನಿ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಖಂಯ್.…
kallianpur
February 13, 2023
Articles

ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೆಥೆದ್ರಾಲ್ ಚರ್ಚ್ – ಡಾ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ

ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ಭಾರತದ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರ್ಚ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ೧೫-೧೨-೧೬೭೮ ರಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪೊರ್ಚುಗಿಸ್ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಗೋವದ ಗವರ್ನರ್…
bharathraj
September 22, 2022