Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

THOU ART A PRIEST FOREVER.

By July 6, 2024Articles
kallianpurdotcom: 9741001849
– By Owen Rodrigues.

“To live in the midst of the world with no desire for its pleasure… To be a member of every family yet belonging to none… To share all sufferings; to penetrate all secrets; to heal all wounds… To daily go from men to God to offer Him their petitions… To return from God to men to offer them His hope… To have a heart of fire for charity and a heart of bronze for chastity… To bless and be blest forever. O God, what a life, and it is yours, O Priest of Jesus Christ!”

J.B. Henri Lacordaire, OP

ಮಾನಾದಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಚೆ ಜನನ್ 1949 ಇಸ್ವೆನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬೆರಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಯೋಸೆಸ್ ಚ್ಯಾ  ಶಿರ್ವ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್  ಸೇರಾಫಿಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಜಣಾ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಸಾತವೋ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ . ತಾಚೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಪೊನ್ ಸಾದೆಂ ಆನಿ ಸರಳ್.   ಶಿರ್ವ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈನ್ಟ್ ಎಲೋಸಿಯೆಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ B’Sc ಡಿಗ್ರೀನ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪೈಲೇ ರಾಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆ . ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಕ್ ಪಾಲೊ ದಿವುನ್ ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್  ಸೆರ್ವಲೋ.

ಫಿಲಾಜೋಪಿ ಆನಿ ಥಿಯಾಲಜಿ ಶಿಕೊನ್ ರೋಮಾ ತಾವ್ನ್  ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ನಾಯ್ಲಿ. ಮೈಸೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಾವ್ನ್ M A degree ಅನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನಾಂತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಂಚಿ ಯಾಜಕ್ ದೀಕ್ಷಾ 7 ಎಪ್ರಿಲ್ 1976  ಜಾಲಿ.

ಯಜಾಕ್ಪೋಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ 1976 ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಗರ್ ಜೆಪ್ಪು ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನು ಒಮ್ಜುರಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸಚಿ ಶಿಕೋವ್ನ್ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ , 1980-83 ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನು ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಮಂಗಳೂರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸ 1985-86 ಇಂಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್  ಮಂಗಳೂರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವೋರ್ಸ ತಲ್ಲೂರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್.

1987-1988 ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಮಂಗಳೂರ್

1988-1995 ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪೂರ್

1995-1997 ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪೂರ್,

1997-2003 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪೂರ್,

2003-2007 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಐಕಳ,

2008-2012 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ಅನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (KRCBC) 2012-2017 ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಕೂರು, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಯೋಸಿಸ್ ಅನಿ   ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಉಡುಪಿ.

2017- 2020 ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಯೋಸಿಸ್.

 ಪ್ರಸ್ತುತ 2020  ಥಾವುನ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಜಾವ್ನು ಆಜ್ ಪೊರ್ಯಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲಾಂತ್ ಸೇವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೇ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮಾರ್ನಾಂತ್ ಆಮಿ ದುಃಖೆಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ತಾಂಕಾ ಲಾನ್ಪನರ್ ತಾವುನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೋನ್ಚೆ ಕಂತಾರಾ ಗಾವುಚಿ  ಉರ್ಬಾ.  ಹೆಂ ದೇನೆ ದೇವಾನ್ ತಾಕಾ ರಸ್ತಾನಾಸ್ ತಾಚೆರ್ ವೋತಲ್ಲೇ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅನಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ತರಬೇತಿ ಜೋಡುನ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಖೇಳ್ತೊಲೊ. ಆಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಲ್ಯಾಚೇರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂ ವೆಂಗಿನ್ಸ್ ಲೋಕಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಂ. ತೇ ಎಕ್ ಕವಿ, ಕವನಾ ಬರೋವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ದೀವ್ಯೂನ್ ಮಾದ್ಯಮ ದ್ವಾರಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾಲೆ.

ತೇ ಏಕ್ ಮೊವಾಳ್,  ಸಾದ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಚೆ. ಹಾಸ್ಕುರೇಂ ತೊಂಡ್. ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಉಲೈತಾನ ಕಾಲ್ಜಾಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೇ. ಫಾದರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ .ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೂರ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವೊಡಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಥೈ ವೋಡ್ತೊಲೊ . ಕೊಯರಾಂತ್ ತರಬೇತಿ ದಿತೊಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವುನ್ ತರಬೇತಿ ಜೋಡಲ್ಲೇ ಸಬಾರ್ ಆಜ್  ವೋಡ್ ಗೌಪಿ  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಣಿ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಹರ್ ಏಕ್  ಫಿರ್ಗಜೆನ್ತ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೆ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೆ ಸೆವೆಚೆ ಫುಟ್-ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್  ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಶೆ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಯೋಗದಾನ್ ಅಪಾರ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಚೆ ಸಬ್ದ್ ಕಾಳ್ಲ್ಜಾಕ್ ಆಫುಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ, ತಾಂಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಆಯಿಕತೆಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಎಕಾ ಪೌಂಡಾರ್ ಪಾಯ್ತಾ ಥೈ , ದೆವಾಚಾ ಆನಿ ಮುನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚೊ ಅನುಭೋಗ್ ದಿತಾ. E.g. ಜೀಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಡೊಣ್ಣಿರ್ ಆನಿ ಜೆಜು  ತು ಮುಜೋ ರಾಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂತರಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾನಿ  ಸಬಾರ್ ಕಾಂತಾರಂ ಫಾದರ್ ವಲ್ಲೀನ್ ಬೊರೊಲ್ಲಿ ಜಾವುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ  ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಆಸಾ “Let us make our lives joyful songs of praise to God”  ತೇ ಆಪ್ಣಾಕಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಏಕ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾವುನ್  ದೇವಾಕ್ ಹೋಗೋಳ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ .

ಫಾದರ್ ತುಮಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮೊದೇ ನಾಂತ್ .ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಯಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿವುಂಚೆ ಧರ್ಮ್ ಗುರು. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ವೊಡಾಂಕ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್  ಸಂಗಾತಿ ಈಸ್ಟ್. ತುಮಿ ಏಕ್ ಜಳ್ಳಚೆ  ವಾತಿ ಬೊರಿ ಪ್ರಕಾಸ್ ದಿವುನ್ ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಿತೆನ್ಸ್  ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಆಜ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಮೊದೆ ನಾಂತ್ ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಉದಾಧ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಪೋನ್ ಆನಿ  ಶಿಕ್ಷಾ ಸದಾಂಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೋಂವೆ ಆಸ್ತೆಲಿ.

2 Comments

  • Wilson D'Souza Kallianpur says:

    Father we miss you badly…so many memories you left with us..we are all mad to listen for your Trademark Accordia..The way you were playing that instrument.we were speechless. Your devotional hymns were heart touching..now it’s only the sweet memories to us .I got an opportunity to meet you in Feb 2024…so many things you shared with me.. Thanks Father. May your soul rest in peace Amen 🙏

  • Victoria D’souza says:

    Hi, I’m Victoria D’souza, Milagres C Vado. Heartfelt condolences to all people from our Parish. May Fr. Valerian Mendonsa’s soul rest in peace.

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.